کارزار شهروندی

Grid Archive
 

کارزار آرمانهای ملی

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

کمپین بین المللی برای درخواست آزادی فوری آتنا فرقدانی از زندان به مناسبت روز جهانی زن

اسفند ۷, ۱۳۹۳
 

کارزار جهانی برای جلوگیری از اعدام سهیل عربی

آذر ۱۲, ۱۳۹۳
 

اقدام و کارزار جهانی برای جلوگیری از اعدام آیت الله بروجردی

مهر ۸, ۱۳۹۳

 

دعوت به شرکت در مراسم گلباران مزار ندا آقاسلطان جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

بهمن ۵, ۱۳۹۲
 

همبستگی ملی برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایران

آبان ۱۷, ۱۳۹۲
 

شمع افروزی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

آذر ۲۷, ۱۳۹۱
 

ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم

آذر ۱۵, ۱۳۹۱