نامه ها

Grid Archive
 

نامه سرگشاده ریاست شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل متحد

مهر ۲, ۱۳۹۵
 

نامه سپاسگزاری ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر ایتالیا

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵
 

نامه تسلیت ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر بلژیک

فروردین ۸, ۱۳۹۵
 

نامه ریاست شورای ملی ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره شلاق و زندان کنشگران مدنی

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

 

نامه ریاست شورای ملی ایران: محکومیت حملات تروریستی در پاریس

آبان ۲۳, ۱۳۹۴
 

نامه سرگشاده به هموندان مجمع عمومی سازمان ملل متحد

شهریور ۲۶, ۱۳۹۴
 

نامه شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل

شهریور ۱۹, ۱۳۹۴
 

کمپین بین المللی برای جلوگیری از اعدام آقای طاهری و نقض حقوق بشر در ایران

شهریور ۱۰, ۱۳۹۴