پیام های ملی

Grid Archive
 

بيانيه در ارتباط با روز جهانى زن ، سازمان ملل متحد ٢٠١٧

اسفند ۱۹, ۱۳۹۵
 

به مناسبت چهارشنبه سوری

اسفند ۲۳, ۱۳۹۴
 

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت ۲۱ آذرماه تقدیم می شود

آذر ۲۱, ۱۳۹۴
 

موسم آموزگاری و دانش اندوزی

مهر ۸, ۱۳۹۴

 

پاسداشت سالگرد انقلاب مشروطیت

مرداد ۱۰, ۱۳۹۴
 

پیام شادباش نوروزی شاهزاده رضا پهلوی

اسفند ۲۹, ۱۳۹۳
 

به مناسب روزهای درختکاری

اسفند ۱۳, ۱۳۹۳
 

فرارسیدن سال نو آموزشی برهمگان شادباد

مهر ۱, ۱۳۹۳